Back Máy trợ thính Kiến thức chuyên môn Tìm hiểu về khiếm thính Những âm thanh người khiếm thính nghe

Những âm thanh người khiếm thính nghe

Xem kết quả: / 74
Bình thườngTuyệt vời 

Tôi có thể nghe nhưng tôi không hiểu

Khiếm thính ảnh hưởng tới khả năng hiểu lời nói. Đặc biệt, người khiếm thính không còn nghe được các phụ âm /P/ /K/ /F/ /H/ /T/ /S/ /SH/.

khiem-thinh

Quỹ đạo âm thanh

Chúng tôi không thể nghe được những gì mà người khác nghe. Người khiếm thính thường không thể giải thích khiếm thính ảnh hưởng tới họ như thế nào hoặc họ đã nghe được gì và không nghe được gì.

 Quỹ đạo âm thanh bên dưới sẽ giúp bạn hiểu được khiếm thính thay đổi nhận thức của con người về âm thanh như thế nào?