Các mức độ nghe kém

Xem kết quả: / 71
Bình thườngTuyệt vời 

Giữa nghe rõ và không nghe được gì là nhiều mức độ khiếm thính khác nhau. Các chuyên gia thính lực đã chia khiếm thính thành 4 mức độ: nhẹ, vừa, nặng và sâu. Hầu hết các trường hợp khiếm thính được phân loại ở mức độ nhẹ hoặc vừa.

nghe-kem

Nghe kém nhẹ

Không nghe được tiếng nói thầm. Khó nghe được tiếng nói ở những nơi ồn.

Nghe kém trung bình

Không nghe được tiếng nói thầm và tiếng nói thường. Rất khó nghe được tiếng nói ở những nơi ồn

Nghe kém nặng

Không nghe được ngay cả tiếng nói lớn. Các cuộc nói chuyện được thực hiện rất khó khăn với nhiều nỗ lực.

Nghe kém sâu

Không nghe được ngay cả khi hét sát vào tai. Nếu không sử dụng thiết bị trợ thính thì không thể giao tiếp.